Ogólnie o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe zwany dalej egzaminem zawodowym jest formą oceny poziomu opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu danego zawodu, ustalonych w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Egzamin zawodowy zastąpił egzamin z nauki zawodu i egzamin z przygotowania zawodowego i przeprowadzany jest dla absolwentów:

 • zasadniczych szkół zawodowych
 • techników
 • techników uzupełniających
 • szkół policealnych.
 • informatory zawodowe i zadania praktyczne

 • Próbne Egzaminy Zawodowe dla kl. II MOPiMR - do kwalifikacji M.01

  Ogólnie o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe

  Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe zwany dalej egzaminem zawodowym jest formą oceny poziomu opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu danego zawodu, ustalonych w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

  Egzamin zawodowy zastąpił egzamin z nauki zawodu i egzamin z przygotowania zawodowego i przeprowadzany jest dla absolwentów:

  • zasadniczych szkół zawodowych
  • techników
  • techników uzupełniających
  • szkół policealnych.

  Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe przeprowadzany będzie do roku szkolnego 2016/2017 dla absolwentów dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych, techników, techników uzupełniających i szkół policealnych.
 • M.01 Nowy Egzamin Zawodowy v.2014 dla kl.II - oraz Próbne Egzaminy M.02 dla kl.III
  M.01Użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie.
  Egzamin dla uczniów kl.2 MOPiMR w ZSAiO w Żywcu.
 • M01.2016r. czerwiec dla Kl. 2 MOPiMR
  M.01 Użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie
 • M.02 Obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie
  M02.2016r. czerwiec dla Kl. 3 MOPiMR
 • Egzamin Poprawkowy TEST M.01 -X-15.01.2015 - dla kl.II MOPiMR
  EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE - Rok 2015 CZĘŚĆ PISEMNA
  Nazwa kwalifikacji: Użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie
  Oznaczenie kwalifikacji: M.01 -X-15.01
  Arkusz egzaminacyjny zawiera test składający się z 40 zadań.
  Do każdego zadania podane są cztery możliwe odpowiedzi: A, B, C, D.
  Tylko jedna odpowiedź jest poprawna.