• Materiały na lekcje

 • Technikum, Liceum
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa
  Program nauczania nr dopuszczenia DKOS-5002-19/06

  Program nauczania nr dopuszczenia DKOS-5002-34/03; • Poradnik dla ucznia
  • Administrowanie systemem operacyjnym Novell
  • Administrowanie systemem operacyjnym Unix
  • Administrowanie systemem operacyjnym Windows opartym na technologii NT
  • Analizowanie potrzeb klienta i projektowanie struktury baz danych
  • Identyfikowanie i charakteryzowanie jednostki centralnej komputera
  • Identyfikowanie i charakteryzowanie urządzeń zewnętrznych komputera
  • Organizowanie procesu pracy
  • Programowanie w środowisku języka obiektowego
  • Programowanie w środowisku języka strukturalnego
  • Stosowanie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska
  • Stosowanie przepisów prawa i zasad ekonomii w działalności informacyjnej
  • Stosowanie technik graficznych i multimedialnych
  • Tworzenie interfejsu użytkownika
  • Wykorzystanie informacyjnych technik biurowych
  • Zabezpieczanie dostępu do danych