• Spawanie
 • Rysunek Techniczny
 • Rozważając kierunki rozwoju współczesnych silników samochodowych należy oddzielnie omówić silniki o zapłonie iskrowym (ZI) oraz o zapłonie samoczynnym (ZS), jakkolwiek proces ich konstrukcyjnego zbliżenia postępuje.
 • Tematem tego rozdziału jest metrologia , która jest jednym z działów nauki zajmująca się problemami naukowo-technicznymi związanymi z pomiarami , niezależnie od rodzaju wielkości mierzonej i od dokładności pomiaru . Należy podkreślić , że nie ma obecnie żadnej gałęzi techniki , żadnej z nauk ścisłych lub stosowanych , w której pomiary mogłyby stanowić zagadnienia drugorzędne.
 • Piłowanie polega na dzieleniu drewna na mniejsze wyrzynki, zwane elementami surowymi. Są to elementy z naddatkami materiału, przeznaczone do dalszej obróbki. Piłowaniem nacina się elementy podczas wykonywania złączy stolarskich.
 • Wierceniem nazywa się sposób obróbki polegający na wykonywaniu otworów w pełnym materiale za pomocą narzędzia zwanego wiertłem, wykonującego ruch roboczy (obrotowy) i ruch posuwowy wzdłuż osi obrotu w głąb materiału. Takie wiercenie nazywamy wstępnym. Wiercenie można wykonywać wzdłuż linii traserskich lub w przyrządzie wiertarskim. Kiedy wykonany otwór jest zbyt mały lub, gdy trzeba wykonać otwór stopniowy, należy wykonać jeszcze jedną operacją zwaną wierceniem ostatecznym.
 • Podstawy mechaniki technicznej
 • Testy z Podstaw Konstrukcji Maszyn
  WitamUśmiech Życzę Powodzenia!
  Oto rodzaje pytań jakich możesz się spodziewać:
  Prawda - Fałsz,
  Wypełnij puste pola,
  Dopasuj pary,
  Wielokrotny wybór - jedna poprawna,
  Dopasuj,
  Zaznacz na rysunku,
  Wielokrotny wybór - kilka poprawnych,
  Sekwencja,
  Krótkie wypracowanie

 • Rozkład materiału z przedmiotu „Podstawy konstrukcji maszyn”.

  dla zawodu mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych 834103