• Przygotowanie opryskiwacza do pracy
  Jeżeli pierwszy rozruch opryskiwacz w tym sezonie agrotechnicznym ma już za sobą, należy pamiętać o dokładnym wypłukaniu zbiornika, przewodów i rozpylaczy aby nie pozostały żadne resztki środków po poprzednich opryskach. Jeżeli jednak opryskiwacz ma być używany po raz pierwszy w tym sezonie należy sprawdzić czy jest w pełni sprawny a co za tym idzie: przepłukać i ponownie zamontować filtry, rozpylacze, przewody, manometr (zdemontowane na czas postoju zimowego). Sprawdzić pompę, stan węży oraz innych części gumowych czy nie są uszkodzone lub złamane. Pamiętajmy, że rozpylacze należy wymienić lub dokładnie wyczyścić miękką szczoteczką, nie wolno używać twardych metalowych rzeczy do czyszczenia , które łatwo uszkadzają szczeliny dysz. Po wstępnych oględzinach opryskiwacza należy nalać wodę i sprawdzić szczelność zbiornika, a także pracę mieszadła.
 • Kalkulacja kosztów.pdf

 • Planowanie i organizacja prac związanych z obsługą techniczną i naprawą pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie.
  Zapraszamy na kurs „Planowanie i organizacja prac związanych z obsługą techniczną i naprawą pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie”. Kurs jest przeznaczony dla uczniów i słuchaczy szkół zawodowych oraz placówek kształcenia ustawicznego.
  Kurs „Planowanie i organizacja prac związanych z obsługą techniczną i naprawą pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie” składa się z sześciu modułów:

  Zakres i parametry techniczne obsługi technicznej pojazdów, maszyn i urządzeń rolniczych.
  Dokumentacja obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń rolniczych.
  Dokumentacja naprawy pojazdów, maszyn i urządzeń rolniczych.
  Dobór i zamawianie części zamiennych do naprawy pojazdów, narzędzi, maszyn i urządzeń rolniczych.
  Czasochłonność i koszty obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń rolniczych.
  Przepisy dotyczące eksploatacji pojazdów, maszyn i urządzeń rolniczych.
 • Rozkład materiału z przedmiotu

  „Pracownia Eksploatacji Maszyn Rolniczych”

  dla zawodu mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych 834103