Obsługa techniczna maszyn i urządzeń
(OT)

 W tym kursie mogą uczestniczyć również goście
 Kurs wymaga klucza dostępu do kursu

1.Analizowanie obwodów elektrycznych i elektronicznych
2.Obróbka skrawaniem
3.Obsługiwanie maszyn i urządzeń elektrycznych
4.Organizowanie technicznej obsługi rolnictwa i warsztatu naprawczego
5.Organizowanie transportu w gospodarstwie rolnym
6.Posługiwanie się dokumentacją techniczną
7.Prowadzenie marketingu usług
8.Sporządzanie rachunku ekonomicznego
9.Stosowanie materiałów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych
10.Stosowanie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska
11.Wykonywanie operacji obróbki skrawaniem
12.Wykonywanie operacji techniczno – technologicznych
13.Wykonywanie przeglądów technicznych i obsługi sezonowej
14.Wykonywanie zabiegów agrotechnicznych

W tym kursie mogą uczestniczyć również goście  Kurs wymaga klucza dostępu do kursu