Kurs kombajnisty
(KK)

 W tym kursie mogą uczestniczyć również goście
 Kurs wymaga klucza dostępu do kursu

PROGRAM KURSU SPECJALISTYCZNEGO - część teoretyczna z zakresu; EKSPLOATACJI KOMBAJNÓW ZBOŻOWYCH
Cele edukacyjne kursu
Celem kursu jest przygotowanie kandydatów na operatorów kombajnów zbożowych do nabycia kwalifikacji uprawniających do eksploatacji kombajnów zbożowych. Słuchacz po zakończeniu kursu powinien umieć:
- przygotować kombajn do pracy przy zbiorze roślin uprawnych,
- wykonać przegląd techniczny kombajnu dokonując regulacji poszczególnych zespołów i podzespołów kombajnu,
- usunąć podstawowe usterki zgodnie z warunkami instrukcji obsługi kombajnu, zasadami BHP i ochrony przeciwpożarowej,
- analizować wskazania mierników i sygnalizatorów w jakie wyposażony jest kombajn,
- zaplanować zestaw środków transportowych przy zbiorze roślin uprawnych,
- udzielić pomocy przedlekarskiej poszkodowanym w wypadkach podczas prac żniwnych.

W tym kursie mogą uczestniczyć również goście  Kurs wymaga klucza dostępu do kursu