Próbne Egzaminy Zawodowe dla kl. II MOPiMR - do kwalifikacji M.01
(EZ)

 W tym kursie mogą uczestniczyć również goście
 Kurs wymaga klucza dostępu do kursu


Próbne Egzaminy Zawodowe dla kl. II MOPiMR - do kwalifikacji M.01

Ogólnie o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe zwany dalej egzaminem zawodowym jest formą oceny poziomu opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu danego zawodu, ustalonych w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Egzamin zawodowy zastąpił egzamin z nauki zawodu i egzamin z przygotowania zawodowego i przeprowadzany jest dla absolwentów:

  • zasadniczych szkół zawodowych
  • techników
  • techników uzupełniających
  • szkół policealnych.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe przeprowadzany będzie do roku szkolnego 2016/2017 dla absolwentów dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych, techników, techników uzupełniających i szkół policealnych.

W tym kursie mogą uczestniczyć również goście  Kurs wymaga klucza dostępu do kursu