Poradnik dla ucznia
(PdU)

 W tym kursie mogą uczestniczyć również goście
 Kurs wymaga klucza dostępu do kursu

Poradnik dla ucznia

 • Administrowanie systemem operacyjnym Novell
 • Administrowanie systemem operacyjnym Unix
 • Administrowanie systemem operacyjnym Windows opartym na technologii NT
 • Analizowanie potrzeb klienta i projektowanie struktury baz danych
 • Identyfikowanie i charakteryzowanie jednostki centralnej komputera
 • Identyfikowanie i charakteryzowanie urządzeń zewnętrznych komputera
 • Organizowanie procesu pracy
 • Programowanie w środowisku języka obiektowego
 • Programowanie w środowisku języka strukturalnego
 • Stosowanie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska
 • Stosowanie przepisów prawa i zasad ekonomii w działalności informacyjnej
 • Stosowanie technik graficznych i multimedialnych
 • Tworzenie interfejsu użytkownika
 • Wykorzystanie informacyjnych technik biurowych
 • Zabezpieczanie dostępu do danych

W tym kursie mogą uczestniczyć również goście  Kurs wymaga klucza dostępu do kursu