Maszyny do siewu i sadzenia
(MSS)

 W tym kursie mogą uczestniczyć również goście

Maszyny do siewu nasion i sadzenia.
Uzyskanie możliwie wysokich plonów roślin uprawnych wymaga - poza spełnieniem szeregu wymogów agrotechnicznych - również odpowiedniego wzajemnego rozmieszczenia nasion pod powierzchnią gleby. Optymalne odległości pomiędzy nasionami lub skupiskami nasion, jak również optymalne głębokości umieszczenia nasion pod powierzchnią gleby, zależą od wielu różnorodnych i zmiennych czynników (gatunek i odmiana rośliny, gatunek i żyzność gleby, przygotowanie gleby, zachwaszczenie itp.) i są jednym z podstawowych warunków agrotechnicznych. Siew wykonuje się maszynowo za pomocą siewników do nasion.
Sadzenie polega na umieszczeniu roślin bądź ich części (bulwa, korzeń) w glebie w taki sposób, aby zapewnić im optymalne warunki wzrostu i rozwoju w konkretnych warunkach środowiska. Sadzenie może być ręczne, półautomatyczne lub automatyczne. Przy sadzeniu ręcznym rośliny wkładane są do rowków lub dołków wykonywanych przy użyciu specjalnych narzędzi ręcznych, konnych lub ciągnikowych. Sadzenie maszynowe wykonuje się przy użyciu sadzarek półautomatycznych lub automatycznych, umieszczających sadzonki, korzenie bądź rozsady w glebie zgodnie z wymogami nowoczesnej agrotechniki. Najpowszechniej stosowane są sadzarki do ziemniaków oraz rozsady z pewnymi ich modyfikacjami.

W tym kursie mogą uczestniczyć również goście