Maszyny i urządzenia do nawożenia
(MN)

 W tym kursie mogą uczestniczyć również goście

Maszyny i urządzenia do nawożenia.
Sposób ustawienia i pracy ładowacza chwytakowego ładującego obornik z pryzmy polowej na roztrząsacz obornika
Obornik najlepiej jest przechowywać w pryzmach na skraju pól, które mają być nawożone. Na polach o długości nie przekraczającej 400 m pryzmę układa się na jednym końcu pola, na polach zaś dłuższych i przy dużej dawce obornika na hektar pryzmy układa się na obu krańcach pola.
Ładowacz obornika powinien być ustawiony i przesuwany wzdłuż osi podłużnej pryzmy lub gnojowni. Obornik ładuje się na roztrząsacz raz z prawej, drugi raz z lewej strony ładowacza. Ustawiając roztrząsacz blisko ładowacza upraszcza się operowanie wysięgnikiem i skraca czas ładowania. Ładowanie i roztrząsanie jest znacznie łatwiejsze, jeżeli obornik jest krótkosłomiasty i dobrze przegniły. Jeżeli obornik ma być ręcznie ładowany na roztrząsacz obornika, to do ładowania przydziela się kilku ludzi. Jeden ciągnik obsługuje wtedy 2—3 roztrząsacze.
Nastawienie roztrząsacza na określoną dawkę obornika - na hektar można sprawdzić na polu. W tym celu należy zważyć na wadze pomostowej ładunek roztrząsacza, a po roztrząśnięciu całej zawartości skrzyni zmierzyć powierzchnię pokrytą obornikiem. Pozwoli to obliczyć dawkę obornika na hektar przy określonej prędkości jazdy i odpowiednim ustawieniu mechanizmu zapadkowo-korbowego roztrząsacza.
Roztrząsacz obornika prowadzi się po polu ruchem czółenkowym lub zagonowym. Obornik powinien być rozrzucony równomiernie i przyorany jeszcze tego samego dnia, aby zapobiec stratom azotu.

W tym kursie mogą uczestniczyć również goście