Maszyny i urządzenia do pielęgnacji roślin
(MPR)

 W tym kursie mogą uczestniczyć również goście

Maszyny i urządzenia do pielęgnacji roślin.
Podstawowym celem uprawy międzyrzędowej jest płytkie spulchnienie gleby pomiędzy rzędami rosnących roślin, a przez to usunięcie jej zaskorupienia i zniszczenie chwastów. W efekcie przeciwdziała się nadmiernemu wyparowywaniu wody glebowej, stwarza lepsze warunki dla wzrostu i rozwoju roślin oraz niszczy chwasty, które utrudniają wzrost i rozwój roślin uprawnych, będąc ich konkurentami w siedlisku. Do uprawy w międzyrzędziach płaskich stosuje się tzw. pielniki. Do nagarniania natomiast gleby na redliny (podłużne kopce, w jakich uprawia się ziemniaki) i do ich formowania służą obsypniki.

W tym kursie mogą uczestniczyć również goście