Maszyny i urządzenia do zbioru zielonek
(MZZ)

 W tym kursie mogą uczestniczyć również goście

Maszyny i urządzenia do zbioru zielonek.
W produkcji pasz objętościowych bardzo ważnym zagadnieniem jest dobór odpowiedniej linii maszyn do zbioru zielonek dedykowanych do potrzeb gospodarstwa.
Warunki występujące w gospodarstwie takie jak struktura użytków zielonych, ilość pracowników, czas możliwy do wykorzystania na prowadzenie poszczególnych zabiegów, średnie plony zbieranych roślin powinny być brane pod uwagę przy zakupie konkretnych maszyn. Dominującą maszyną w technologii zbioru zielonek jest maszyna zbierająca i to do niej powinno dopasować się poszczególne maszyny poprzedzające.

W tym kursie mogą uczestniczyć również goście