Maszyny do zbioru zbóż
(MZ)

 W tym kursie mogą uczestniczyć również goście

Maszyny do zbioru zbóż.
Stosowane są następujące sposoby zbioru zbóż:
• zbiór jednoetapowy,
• zbiór dwuetapowy,
• zbiór wieloetapowy.
Przy zbiorze wieloetapowym tradycyjnym zboże kosi się kosiarką, żniwiarką lub wiązałką, dosusza na polu, po czym zwozi do młocki i młóci w młocarniach.
Przy zbiorze dwuetapowym skoszone zboże pozostawia się w pokosach do przeschnięcia. Następnie pokos zbiera się i młóci za pomocą kombajnu zbożowego wyposażonego w podbieracz pokosów. Oczywiście po odjęciu nagarniacza i zespołu tnącego. Przy zbiorze jednoetapowym zboże kosi się i młóci jednocześnie za pomocą kombajnu.

W tym kursie mogą uczestniczyć również goście