Maszyny do zbioru okopowych
(MZO)

 W tym kursie mogą uczestniczyć również goście

Sposoby zbioru ziemniaków.
W zależności od liczby przejazdów nad redliną zbiór dzieli na wieloetapowy lub jednoetapowy (bezpośredni).W trosce o jakość zbioru i trwałość przechowalniczą na coraz większą skalę stosuje się zbiór dwuetapowy, zarówno przy produkcji ziemniaków jadalnych, jak i sadzeniaków.

W pierwszej kolejności stosuje się kopaczki układające wykopane ziemniaki za sobą na wały podłużne o szerokości 0,8-1,0 m, razem z resztkami domieszek, lub kopaczki wyposażone w uproszczone urządzenia do wydzielania porostu. Najczęściej są to kopaczki jedno-
i dwurzędowe. Do zbioru ziemniaków na małych polach wykorzystuje się też inne kopaczki: przenośnikowe wibracyjne, rzędujące i gwiazdowe (rzadko stosowane). Kopaczki mogą być zawieszane lub półzawieszane.

W tym kursie mogą uczestniczyć również goście