Maszyny i urządzenia do transportu wewnętrznego
(MTW)

 W tym kursie mogą uczestniczyć również goście

Pamiętajmy, że przy załadunku i rozładunku materiałów objętościowych, takich jak słoma i siano, należy:

  • zabezpieczyć zestaw (ciągnik i przyczepę) przed samoczynnym ruszeniem,
  • zastosować wystarczająco długą drabinę umożliwiającą bezpieczne zejście z ładunku,
  • przed ruszenie upewnić się, czy nikt nie przebywa na przyczepie i między przyczepą a ciągnikiem,
  • ładunek rozmieścić równomiernie tak, aby nie spadał z przyczepy,
  • masa ładunku powinna być dostosowana do ładowności przyczepy i siły uciągu ciągnika.

W tym kursie mogą uczestniczyć również goście