Maszyny i urządzenia do przygotowania i zadawania pasz
(MPP)

 W tym kursie mogą uczestniczyć również goście

Maszyny i urządzenia do przygotowania i zadawania pasz.
Do przygotowywania pasz potrzebne są różnego rodzaju maszyny i urządzenia, a mianowicie:
sieczkarnie, śrutowniki, siekacze, płuczki, parniki, kolumny parnikowe, gniotowniki, rozdrabniacze, mieszalniki.
Potrzebne są także inne urządzenia pomocnicze, takie jak:
przenośniki, dozowniki, wózki do przewożenia pasz i zadawania karmy do żłobów, urządzenia do rozładunku silosów, wytwornice pary i wiele innych.

W tym kursie mogą uczestniczyć również goście