Urządzenia do zaopatrywania gospodarstw w wodę
(UGW)

 W tym kursie mogą uczestniczyć również goście

Zastosowania wody.
Woda znajduje szerokie zastosowanie: używana jest do spożycia, do celów gospodarczo-bytowych, w przemyśle itp., stosuje się jako nośnik ciepła (chłodnictwo i ogrzewnictwo), energię mechaniczną wód naturalnych przetwarza się w zakładach hydroenergetycznych na inne rodzaje energii, np. na energię elektryczną, energię w postaci pary wodnej wykorzystuje się do poruszania turbin parowych i parowych silników tłokowych. Jako dobry rozpuszczalnik woda stanowi środowisko wielu reakcji chemicznych, ponadto używana jest do rozdzielania substancji metodą flotacji lub sedymentacji, do przemywania osadów, do oczyszczania substancji przez krystalizację itp. Woda jest również substratem wielu procesów chemicznych np. do otrzymywania kwasów, zasad.

W tym kursie mogą uczestniczyć również goście