Urządzenia do dojenia
(UD)

 W tym kursie mogą uczestniczyć również goście

Mechanizacja doju zależy od sposobu utrzymania krów. W oborach stanowiskowych krowy dojone są za pomocą dojarek rurociągowych lub bańkowych. W oborach wolnostanowiskowych krowy dojone są w wydzielonym pomieszczeniu, wyposażonym w urządzenia udojowe, nazywanym halą udojową lub dojarnią. Przed wejściem do hali udojowej należy wydzielić obszar lub pomieszczenie dla grupy krów oczekujących na dój nazywanym poczekalnią. Poczekalnia powinna mieścić co najmniej liczbę krów równą liczbie stanowisk w hali udojowej lub jej wielokrotność. Zgodnie z Dyrektywą UE 89/923/EEC mleko do chwili jego odbioru należy przechowywać w pomieszczeniu na mleko. Pomieszczenia na mleka używa się wyłącznie do prowadzenia czynności związanych z przelewaniem mleka i z urządzeniami do doju. Opracowane kryteria mają na celu zapewnienie pozyskiwania mleka najwyższej jakości uwzględniając wymagania zawarte w dyrektywach UE oraz prawodawstwie polskim, wymagań montażowych urządzeń do doju i chłodzenia mleka oraz mycia urządzeń udojowych oraz zapewnienia wysokiej wydajności doju.

W tym kursie mogą uczestniczyć również goście