Próbne Egzaminy Zawodowe dla kl. III MOPiMR - do kwalifikacji M 02.
(NEZ)

 W tym kursie mogą uczestniczyć również goście
 Kurs wymaga klucza dostępu do kursu

M.01 Nowy Egzamin Zawodowy v.2014 dla kl.II - oraz Próbne Egzaminy M.02 dla kl.III
M.01Użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie.
Egzamin dla uczniów kl.2 MOPiMR w ZSAiO w Żywcu.

W tym kursie mogą uczestniczyć również goście  Kurs wymaga klucza dostępu do kursu