Kierunki rozwoju tłokowych silników spalinowych
(rozwój silników)

 W tym kursie mogą uczestniczyć również goście

Rozważając kierunki rozwoju współczesnych silników samochodowych należy oddzielnie omówić silniki o zapłonie iskrowym (ZI) oraz o zapłonie samoczynnym (ZS), jakkolwiek proces ich konstrukcyjnego zbliżenia postępuje.

W tym kursie mogą uczestniczyć również goście