Egzamin Poprawkowy TEST M.01 - styczeń - dla kl.II MOPiMR
(EP15)

 W tym kursie mogą uczestniczyć również goście
 Kurs wymaga klucza dostępu do kursu

Egzamin Poprawkowy TEST M.01 -X-15.01.2015 - dla kl.II MOPiMR
EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE - Rok 2015 CZĘŚĆ PISEMNA
Nazwa kwalifikacji: Użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie
Oznaczenie kwalifikacji: M.01 -X-15.01
Arkusz egzaminacyjny zawiera test składający się z 40 zadań.
Do każdego zadania podane są cztery możliwe odpowiedzi: A, B, C, D.
Tylko jedna odpowiedź jest poprawna.

W tym kursie mogą uczestniczyć również goście  Kurs wymaga klucza dostępu do kursu