M01.2016r. czerwiec dla Kl. 2 MOPiMR
(EZ16)

 W tym kursie mogą uczestniczyć również goście

M01.2016r. czerwiec dla Kl. 2 MOPiMR
M.01 Użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie

W tym kursie mogą uczestniczyć również goście