M02.2016r. czerwiec dla Kl. 3 MOPiMR
(EZ.16.M02)

 W tym kursie mogą uczestniczyć również goście

M.02 Obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie
M02.2016r. czerwiec dla Kl. 3 MOPiMR

W tym kursie mogą uczestniczyć również goście