Test PPoz
(PPoz)

 W tym kursie mogą uczestniczyć również goście

TEST P.POŻ
Ochrona przeciwpożarowa – jest pojęciem związanym z zapobieganiem i zwalczaniem pożarów.
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej - Dz. U. z 2016 r. poz. 191

W tym kursie mogą uczestniczyć również goście