Przygotowanie opryskiwacza do pracy
(PODP)

 W tym kursie mogą uczestniczyć również goście

Przygotowanie opryskiwacza do pracy
Jeżeli pierwszy rozruch opryskiwacz w tym sezonie agrotechnicznym ma już za sobą, należy pamiętać o dokładnym wypłukaniu zbiornika, przewodów i rozpylaczy aby nie pozostały żadne resztki środków po poprzednich opryskach. Jeżeli jednak opryskiwacz ma być używany po raz pierwszy w tym sezonie należy sprawdzić czy jest w pełni sprawny a co za tym idzie: przepłukać i ponownie zamontować filtry, rozpylacze, przewody, manometr (zdemontowane na czas postoju zimowego). Sprawdzić pompę, stan węży oraz innych części gumowych czy nie są uszkodzone lub złamane. Pamiętajmy, że rozpylacze należy wymienić lub dokładnie wyczyścić miękką szczoteczką, nie wolno używać twardych metalowych rzeczy do czyszczenia , które łatwo uszkadzają szczeliny dysz. Po wstępnych oględzinach opryskiwacza należy nalać wodę i sprawdzić szczelność zbiornika, a także pracę mieszadła.

W tym kursie mogą uczestniczyć również goście