Rozkład materiału z przedmiotu „Pracownia Eksploatacji Maszyn Rolniczych” 834103
(PEM)

 W tym kursie mogą uczestniczyć również goście

Rozkład materiału z przedmiotu

„Pracownia Eksploatacji Maszyn Rolniczych”

dla zawodu mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych 834103

W tym kursie mogą uczestniczyć również goście