Obróbka ręczna i mechaniczna metali
(ORM)

 W tym kursie mogą uczestniczyć również goście

Obróbka ręczna metali i tworzyw sztucznych. Obróbka mechaniczna.

W tym kursie mogą uczestniczyć również goście