Prowadzenie produkcji pszczelarskiej.
(KKZP)

 W tym kursie mogą uczestniczyć również goście

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy w zawodzie pszczelarz - RL.04 - Prowadzenie produkcji pszczelarskiej.
Pobierz wniosek na kurs RL.04 Pszczelarz

W tym kursie mogą uczestniczyć również goście