Rozkład materiału z przedmiotu „Pracownia Eksploatacji Pojazdów Rolniczych” 834103
(PEP)

 W tym kursie mogą uczestniczyć również goście

Rozkład materiału z przedmiotu

„Pracownia Eksploatacji Pojazdów Rolniczych”

dla zawodu mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych 834103  

W tym kursie mogą uczestniczyć również goście