Poczta Elektroniczna
(PE)

 W tym kursie mogą uczestniczyć również goście

Tematyka kursu UTW - 23.05.2017:
Poczta elektroniczna

1. Jak założyć adres email?
2. Adres poczty email
3. Nazwa e-maila
4. Ograniczenia w tworzeniu nazwy e-maila
5. Dobre hasło
6. Wybór usługodawcy poczty elektronicznej
7. Utwórz konto Google
8. Zaloguj się do Gmail
9. Przeglądanie kategorii w folderze Odebrane
10. Wybieranie motywu dla folderu Odebrane
11. Wyszukiwanie e-maili
12. Porządkowanie e-maili przy użyciu etykiet
13. Otwieranie i pobieranie załączników
14. Cofanie wysłania wiadomości
15. Automatyczne zarządzanie przychodzącymi e-mailami
16. Rozpoczynanie rozmowy wideo
17. Sprawdzanie e-maili ze wszystkich innych kont
18. Opcje dodawania adresatów wiadomości
19. Szybkie zakładanie e-maila…
20. Do czego może służyć tymczasowy mail?

W tym kursie mogą uczestniczyć również goście