Podstawy obsługi komputera i korzystania z Internetu
(POKI)

 W tym kursie mogą uczestniczyć również goście

Podstawy obsługi komputera i korzystania z Internetu

W tym kursie mogą uczestniczyć również goście